Kloak

Anlæg, Renovation og Reparation

Kloak TV inspektion

VAKs autoriseret kloakmester udfører arbejde i København og hele Sjælland

Vores kloakmester har været certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol siden 2009 til at udføre af autoriseret kloakmester arbejde.

Uanset om det drejer sig om reparation, fejlfinding, modernisering eller nyetablering af kloaksystemer, så er det vigtigt at benytte en autoriseret kloakmester, for at sikre sig at kloakarbejdet er udført lovliget.

VAK udfører følgende arbejde:

Fejlfinding og reparation
TV-inspektion af kloak
Etablering af højvandslukke og tilbageløbsstop
Pumpebrønde
Spildevandskloak
Regnvandskloak
Etablering af rottespærrer
Regnvandsfaskiner
Omfangsdræn

Læs mere om VAKs autoriseret kloakmester arbejde

Skadedyr

Rotter, Mus og Andre Skadedyr

Skadedyrsbekæmpelse

Det skadedyr, som de fleste støder på i Danmark er rotter. Hvis du som privatperson ser eller har mistanke om rotter, skal du straks kontakte din kommunale rottebekæmper.

Hvor VAK’s autoriser kloakmester og skadedyrsbekæmper kan komme ind i billedet, er når rotterne er kommet ind gennem kloakken.

Rotter kan presse sig igennem en 15mm revne i f.eks. et kloakrør. Vi kan med vores TV-inspektion finde frem til, hvor rotterne er kommet ind og udbedre skaderne på kloak systemet.

Vi kan også etablere rottespærrer og mekaniske fælder, for at forhindre rotter i at komme ind i første omgang.

Virksomheder kan tegne en serviceaftale om skadedyrsbekæmpelse hos VAK. Virksomheder og private kan bestille et konsulentbesøg hvor omfanget af skadedyrsproblemet gennemgås og defineres. Herefter kan der indgås serviceaftale eller behandling af skadedyrsproblemet som en- eller flergangs tilsyn, serviceaftale, evt. med alarmovervågning.

Læs mere på vores side skadedyrskontrol.dk

Oversvømmelse

Sikring, Dræn og Anlæg

pumpe vand væk efrer oversvømmelse

Oversvømmelser og fugtgennemtrængning i kældre og gulve giver ofte mange materielle og dyre skader på både indbo og bygning. Fugtige bygningsdele giver grobund og gode vækstbetingelser for sygdomsfremkaldende mug og skimmelsvampe, som kan væreomfattende og dyrt at få fjernet igen.

 

Med en tendens til både kraftigere nedbør og skybrud, samt en stigning i grundvandsspejlet er flere og flere huse udsat for både oversvømmelse og fugt gennemtrængning.

Der findes 3 typer for oversvømmelse og fugt problemer, som man som husejer kan blive udsat for: Kloakvand der stiger op igennem, afløb, vaske og toiletter. Regnvand der trænger ind i kældre og gulve. Og Grundvand der stiger op gennem gulve eller i fodmuren.

Den første type får man af gode grunde altid gjort noget ved også fordi det er et meget konkret problem. De sidste 2 er problemer, som kommer og går. Men får man ikke gjort noget ved det fra starten, kan de udvikle sig til en meget voldsom og besværlig omkostning.

Læs mere om oversvømmelser og fugtskader her