Kloakarbejde

Kloak TV inspektion

Alle kloakker bliver med tiden slidte og ødelagte, og det kan fører til nogle ubehagelige overraskelser, alt fra indtrængende rotter til omfattende skader med fugt og slam.

Årsagen til kloakkerne bliver ødelagt kan være alt fra rødder der trænger ind kloakrørene, til almindelig forskydning i jorden, forældede ledninger, sammenskridninger i jordbundsforhold og tilstopninger.

Det første VAKs autoriserede kloakmester gør er, at finde årsagen til jeres problemer. Dette gøres ud fra en årelang erfaring, samt udførelse af TV-inspektion af jeres kloaksystem, som oftest benyttes. Når problemet er lokaliseret bliver der lagt en plan for, hvordan det kan udbedres.

VAKs autoriseret kloakmester sørger for alt i processen. Lige fra det besværlige gravearbejde til nødvendige ansøgninger og godkendelser hos kommunen og udfører den krævede kvalitetssikring i henhold til gældende lovgivning. Vi sørger også for færdigmelding af kloakarbejderne.

Grundvand og regnvand

Skyldes dine problemer opstigende grundvand eller store mængder regnvand, så har vores autoriseret kloakmester også en løsning på det. Vi etablerer både omfangsdræn, regnvandsfaskiner, monterer højvandslukke og tilbageløbsstop m.m.

Du kan læse mere om oversvømmelse og fugtproblemer her.

KONTAKT

Kontak VA Kloak

Tlf.: 20 930 930
E-mail:

Park Alle 349
2605 Brøndby